HLR utbilda

Ca 10 000 människor drabbas varje år av ett plötsligt hjärtstopp. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst utav oss, ung som gammal, någon på gatan, en kollega eller en nära familjemedlem eller dig själv. Om personen omedelbart får hjärt-lungräddning så ökar dennes chanser att överleva markant.Hjärt- och lungräddning, HLR, är en metod för att vidmakthålla blodcirkulation när hjärtat har stannat, detta för att personen ska hinna få professionell hjälp att få igång hjärtat igen innan vävnader dör av syrebrist. Vi räddar årligen ca 500 personer till livet som fått ett hjärtstopp genom HLR och denna siffran kan öka om fler skulle få den hjälpen vid ett hjärtstopp. Det är egentligen inte svårt och något alla borde få möjlighet att lära sig.Ett hjärtstopp kan ske var som helst och det är inte alltför ovanligt att de sker i stora folksamlingar eller vid idrottsutövande, även bland barn trots att det som tur är inte är alltför vanligt. Därför är det många idrottsföreningar som erbjuder HLR utbildningar till sina aktiva men även ibland till sina medlemmar. Hjärt- lungräddning är tillsammans med en strömstöt den enda behandling som är effektiv vid ett hjärtstopp och förutom att HLR utbilda så skaffar fler och fler också en hjärtstartare. En hjärtstartare, även kallad defibrillator, ökar chanserna att överleva, utan klarar sig ca 5%. En hjärtstartare är utformad så att vem som helst ska kunna använda den även utan tidigare utbildning. En hjärtstartare analyserar hjärtrytmen och känner själv av om det är lämpligt att ge en strömstöt så den som använder den kan inte använda den fel. Den har också en tydlig röst som ger klara instruktioner till användaren om hur den ska göra. Allt för att det ska bli så säkert och enkelt som möjligt.Det svenska HLR rådet tar var femte år, baserat på internationellt samförstånd, fram ett utbildningsmaterial som distribueras ut till allmänhet, sjukvård och skolor samt för HLR instruktörer och lärare. Som klubb är det alltså en mycket god investering för alla i klubben men även för alla de människor de möter att satsa på att utbilda inom HLR. Nedan kan du se en kort instruktionsfilm om hur man utför hjärt- lungräddning.

Leif Claesson